Even voorstellen

In 1996 begon ik met Tai Chi Chuan lessen in Zutphen. Jarenlang volgde ik me veel enthousiasme deze lessen bij Art of Chi. De handvorm, zwaardvorm, stokvorm, Chi-Running en Zazen.
Vanaf Mei 2011 assisteerde ik op zaterdagochtend bij de Tai-Chi lessen.
Door mijn interesse in Qigong en Tai Chi Waaiervorm kwam ik in 2001 op Ibiza terecht, waar ik voor het eerst met Guo Lin Qi Going kennismaakte.
Jarenlang bleef ik deze Gong regelmatig zelf doen, vanwege het weldadige effect.
In februari 2013 startte ik met de docentenopleiding GLQG, waarna ik op zaterdag bij Art of Chi startte met een groepsles Guo Lin Qi Gong.

Nadat Art of Chi haar deuren sloot ben ik op verzoek van enkele cursisten een plek/ruimte gaan zoeken om gezamenlijk te kunnen blijven oefenen. Sinds september oefenen we in de Dojo in Eefde.

Het is mijn bedoeling geïnteresseerden de Guo Lin Qi Gong vorm van loopmeditaties aan te leren, te begeleiden en daarnaast oefengroepen (loopgroepen) op te richten, zodat men dit gezamenlijk zelf kan blijven beoefenen. 

Daarbij geef ik op verzoek les in Tai Chi Chuan, Qigong, Tai Chi Stok/Zwaard/Waaiervorm, waarbij het samen beoefenen in kleine groepjes centraal staat, op de dinsdagavond en zaterdagochtend.

De lesbijdragen worden besteed aan huur, materialen, onkosten en bijscholing.